bdk mobile uniE60C flickr twitter facebook instagram youtube search location minus plus cross materialer hammer pen

Vores bygningskultur

Bygningskultur Danmark er interesseorganisationen, der arbejder med ny viden, interessante arrangementer og oplevelser, der alle har bygningskulturen som omdrejningspunkt. Vi kæmper på flere fronter for at øge glæden ved og bevidstheden om vores historiske bygninger - både de meget gamle og storslåede, men også de langt mere talrige almindelige eksempler på lokal og national bygningskultur. Bygninger der vidner om vores historie og identitet og ofte indeholder viden om håndværk, materialer og byggeskik, Det er den bygningskultur, som omgiver og favner os hver eneste dag.

"I kraft af en stærk medlemsorganisation, engageret deltagelse i den offentlige og politiske debat, samt "bygningskulturportalen" på www.bygningskultur.dk, er det Bygningskultur Danmarks ambition "at gøre bygningskultur til en folkesag".

Organisation

Bygningskultur Danmark er interesseorganisation for bygningskulturen. Vi arbejder for at kvalificere bevaring og udvikling af dansk bygningskultur.

Medlemmer

Bygningskultur Danmark er paraplyorganisation for 25 foreninger, brancher, fonde og institutioner, der arbejder med bevaring og udvikling af den danske bygningskultur.

Medarbejdere

Sekretariatet kommunikerer om bygningskultur og skaber relevant politisk debat om sager rejst af medlemmer specifikt og af almen interesse.

Birthe Iuel

Formand for BYFO, Præsident for Bygningskultur Danmark samt medlem af Det Særlige Bygningssyn.

Johan Hage

Webredaktør og projektleder hos Bygningskultur Danmark.

Kontakt

Bygningskultur Danmarks sekretariat holder til i
Bygningskulturens Hus i Nyboder, København.

Bygningskultur Danmark

Borgergade 111

1300 København K

31 13 87 26

info@bygningskultur.dk