bdk mobile uniE60C flickr twitter facebook instagram youtube search location minus plus cross materialer hammer pen

Morgensamling: Bæredygtig transformation af landdistrikternes bygningsarv

13.dec 2017
Bygningskulturens Huse
Borgergade 111, København K

Bygningskulturens Hus, kl. 8.00 - 9.00

Mange små bysamfund har oplevet markante ændringer i deres eksistensvilkår. Traditionelle erhverv som landbrug, skovbrug og fiskeri har ændret deres produktionsmetoder, og i mange tilfælde har de mistet den tætte forbindelse til lokalsamfundet.

Sammen med bl.a. centralisering af offentlige institutioner har denne udvikling sat kursen for fraflytning og dårlig økonomi, og begge dele er gået hårdt ud over bysamfundenes selvopfattelse.

Men rundt omkring i landet er en lang række initiativer til at moderere forandringerne sat i værk. Og ofte bliver arkitekturen benyttet som et redskab til at præge udviklingen i en ny retning.

Arkitekt Morten Birk.Jørgensen har undersøgt tre konkrete eksempler på, hvordan problemstillingen kan gribes an. Gennem arkitekturkritikker har han belyst potentialer og faldgruber med særligt fokus på lokal identitet, historie og stedsspecifik byggeskik. Til morgensamlingen præsenterer han resultaterne og sin ph.d-afhandling ‘Bæredygtig transformation af landdistrikternes bygningsarv’.

Morgensamlingen er del af en række på fem, som sætter fokus på den nyeste viden om yderområdernes fremtid. Den gennemføres i et samarbejde mellem BARK Rådgivning og Bygningskulturens Hus.