bdk mobile uniE60C flickr twitter facebook instagram youtube search location minus plus cross materialer hammer pen

Kulturarven - En god investering?

02.nov 2017
Odense Slot, Rosen
Odense Bys Museer

Kulturarven i form af bymiljøer, spredte bygninger i det åbne land, små og store elementer fra de
ældste tider til i dag omgiver os, hvor vi end færdes i landet. Bygninger tages ud af brug og det
skal overvejes hvad, der skal bevares for eftertiden, benyttes og udvikles.

Museer, bevaringsforeninger og fonde gør en stor indsat for at udvælge det mest værdifulde, men ofte støder de på modstand.
Kommunerne vælger tit den nemme løsning med en villig investor, der hurtigt kan rive det
gamle ned og opføre nyt byggeri. Investering i bevaringsværdige miljøer kræver planlægning, god
tid, gode projekter og private investorer eller fonde, der er villige til at yde økonomisk støtte.

Nogle private investorer sætter store midler i kulturarven og er med til at skabe attraktive og bygninger.
Hvorfor? Fordi kulturarven er en langsigtet og god investering, der i den sidste ende giver
de bedste muligheder for kreativ bosætning og øget turisme.

Kulturmiljøråd Fyn afholder den 2. november et seminar om Kulturarven som en god investering.
Seminaret henvender sig til de fynske kommuners planlæggere, byggesagsbehandlere og politikere
sammen med museumsansatte, bevaringsforeninger, arkitekter og investorer.

Tid: 2.november 2017 10.00-15.30

Tilmelding: Ellen Warring Odense Bys Museer på mail ecmw@odense.dk senest 25. oktober.

Betaling 200 kr. der indbetales på Kulturarv Fyns Konto Reg.nr. 9227, Konto nr. 4581788474

Max. antal deltagere 60.

 

Program

10.00-10.30 Kaffe

10.30-10.35 Velkomst ved Ellen Warring, formand Kulturmiljøråd Fyn

10.35-11.35 Peter Dragsboe: Den gode By. Hvilke kvaliteter har vores købstæder, hvad er den gode by, og hvor gik det galt?

11.45-12.45 Lars Nicolai Bock: Metoder i byudvikling og internationale tendenser.

13:00-13.30 Frokost

13.30-14.15 Torben Lindegård/Ellen Warring: Bevaring af bygningskulturarven på landet

14.30-14.45. Christian Lorentzen: Klægager, Danmarks smukkeste bondegård, fra modstand til succes

14.45-15.15. Mikael Jepsen, direktør: Hvorfor investere i kulturarven.

15.15-15.30 Afsluttende debat, der vil være afsat tid efter hvert indlæg til spørgsmål