Jugend
Den internationale jugendstil brød igennem i 1890’erne og varede til omkring 1915. Stilen blev også kaldt art nouveau og i Danmark ofte skønvirke. Ideen var, at verden var ny! Derfor skulle bygninger have nye udtryk, der var helt uden historiske referencer. Formsproget var inspireret af naturens organiske former og motiver, og man formgav gængse bygningsdele som vinduer, tag, karnapper og tårne på hidtil usete måder. Bygningerne fremstod fabulerende med deres kontrastrige, effektfulde og altid kunstfærdige bygningsdetaljer.

Jugendstilen var en international stilart, der opstod i 1890’erne og varede til omkring 1915. I fransk- og engelsktalende lande kaldte man stilarten art nouveau, i USA Modern Style og i Danmark skønvirke. Stilartens navne skulle opfattes bogstaveligt; man ville skabe huse med nye, hidtil usete facadeudtryk dekoreret med en anderledes kunstfærdig ornamentik. En ung stilart i modsætning til historicismen, der genbrugte fortidens stiludtryk. Motiverne til de iøjnefaldende dekorationer kom fra naturen: Svungne linjer, organiske mønstre, vækstmotiver og blomsterbilleder.

Facaderne skulle være elegante og effektfulde; store vinduespartier, ofte med afrundede former, fik tilføjet filigranagtige udsmykninger og stafferinger, karnapper blev båret af store, blødt tilhuggede granitkonsoller, og karnaptaget kunne være formet som blomsterklokker i kobberplader. Man kunne lide kontraster; de massive granitsøjler blev omkranset med løvranker, de tunge huskroppe fik spidse opadstræbende frontispicer og hjørnetårne med spir. Butiksejendomme fik en dynamisk facadeeffekt, når boligetagernes bastante teglfacader tilsyneladende blev båret af stueetagens store, spinkle glas- flader.

Artikelill. #2
Facade, Hunderupvej 36, Odense

Glæden ved kontraster gentog sig i materialevalgets vekslende stoflighed; rustikke murflader med blødstrøgne tegl, glat tilhugget granit, blanke kobberplader, spejlende vinduesruder, skinnende dekorationer belagt med bladguld. Jugend var en krævende, nærmest eksklusiv, stilart, hvor man satte pris på kunstfærdige bygningsdetaljer udført med håndværksmæssig finesse. De svungne og rigt detaljerede smedejernsrækværker blev et særkende for stilarten, ligesom de stærkt kulørte glasmosaikker i døre og vinduer. Uanset den nostalgiske glæde ved kunsthåndværket gav stilarten også originale bud på fremtidens hustyper: Stormagasiner, biografteatre og i udlandet højhuse og jernbanestationer, med indbyggede jernbetonbjælker og stålsøjler. I mellemkrigstiden overlevede stilarten i udlandet i en mere klassicistisk udgave kaldet Art Deco, som kun er sparsomt repræsenteret i Danmark.

Side: 12
Jugend-etagehuset
Jugend
Vinduerne kunne have svungne former, med både store og små rudefelter,træværket var farvesat som en kontrast til murværket.