"Fru Heibergs Villa"

Fakta
"Fru Heibergs Villa"
Rosenvængets Hovedvej 50
2100 København Ø
Arkitekt / bygherre: Herholdt
Årstal: 1863
Kulturmiljøer  

"Fru Heibergs Villa"

Villaen er opført 1862-63 i det nyudstykkede Rosenvænget af arkitekten Johan Daniel Herholdt, som sommerbolig for skuespillerinden Johanne Louise Heiberg, der nylig var blevet enke efter forfatteren Johan Ludvig Heiberg. (Udgivelsen af Johan Ludvig's samlede værker betalte for villaen). Villaen lå med til Øresund, kun adskilt af "Søpromenaden" (nu Strandboulevarden). Villaen var tænkt som en stor (560 kvadratmeter) sommerbolig, men da fru Heiberg blev opsagt i sin bolig i Søkvæsthuset blev den permanent bolig for fru Heiberg og hendes 3 adopterede døtre fra Dansk Vestindien. At dømme efter samtidige fotografier var der meget fornemme guldalderinteriører. Da døtrene forlod hjemmet flyttede fru Heiberg i 1875 til en ny lejlighed på Søtorvet, som Mehldahl indrettede til hende. Villaen blev nu solgt til købmand B.M. Goldschmidt (Crome & Goldschmidt), der i 1896 lod arkitekten Valdemar Ingemann opføre et meget stor væksthus ved villaens sydfacade. Det er desværre nedrevet i 1999. I 1927 købte Finsens Lysinstitut (Rigshospitalet) villaen og benyttede den til 1999 som vaskeri og lokaler til personalet. Villaens interiører blev i disse år, med staten som ejer, fuldstændigt ødelagt. En entreprenør købte i 1999 villaen og indrettede uden veneration og uden arkitektbistand 6 små ejerlejligheder. Kun stuelejligheden til haven har endnu dele af de oprindelige interiører og rumstørrelser. Ejerforeningen hæger omhyggeligt om de få bevarede dele af det oprindelige interiør. Villaens eksteriør er intakt. Villaen er skildret af flere af tidens beundrede kunstnere, blandt andet C.F. Aagaard og Ferdinand Richardt, der selv kom i hjemmet. H.C. Andersen har skildret livet i villaen, og det samme har fru Heiberg selv i selvbiografien: "Et Liv Genoplevet i Erindringen". Bygningen burde fredes!